İSA MESİH


İsa Mesih

İsa Mesih'in aslında kim olduğunu öğrenmek ister misiniz?

Eğer cevabınız EVET! ise doğru yerdesiniz.

Hristiyanlık'ta İsa Mesih kimdir? Hristiyanlık'ta O, Tanrı mıdır?

İncil'de İsa Mesih'in Tanrılığı'nı anlatan bazı ayetleri okuyarak sitemizi incelemeye başlamanızı öneriyoruz. Aşağıdaki İncil ayetleri, Hristiyanlık inancında İsa Mesih'in kim olduğunu kısaca sizlere anlatmaktadır. Hristiyanlık inancı hakkında İncil'e dayalı olarak daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen en altındaki linkleri de okuyunuz.

İNCİL, ELÇİLERİN İŞLERİ 2. BÖLÜM

İsa Mesih«Böylelikle tüm İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır.» Bu sözleri duyanlar, yüreklerine bir hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, «Kardeşler, ne yapmalıyız?» diyesordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi: «Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat size, çocuklarınıza ve uzakta olanların hepsine, Tanrımız olan Rab'bin kendine çağıracağı herkese yöneliktir.» Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. «Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!» diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok harikalar ve mucizeler yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Tüm halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları onların arasına katıyordu.

İNCİL, ROMALILAR 10. BÖLÜM

İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur. Kutsal Yazı, «O'na iman eden hiç kimse utandırılmayacak» der. Çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların hepsine karşı eli açıktır. «Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır.»

İNCİL, 1. KORİNTLİLER 15. BÖLÜM

Kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, bunun aracılığıyla kurtulursunuz. Aksi halde boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki, Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a, sonra Onikilere göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. İşte, gerek benim yaydığım, gerek diğer elçilerin yaydığı ve sizin de iman ettiğiniz bildiri budur.

  1. Tanrı İsa'nın insanlığı ve insan İsa'nın tanrılığı
  2. İsa, Mesih'tir
  3. İsa Mesih, Tanrı mıdır?
  4. İsa Mesih, "Ben Tanrı'yım" demiş midir?
  5. İsa Mesih'in, aslında Tanrı'nın Oğlu olması ne demektir?
  6. İsa Mesih nasıl hem Tanrı hem insan olabilir?


TURKISH CHRISTIANS NETWORK