İsa Mesih nasıl hem Tanrı, hem insan olabilir?

İsa Mesih nasıl hem Tanrı, hem insan olabilir? Hipostatik birlik terimi; İsa Mesih’in, insan doğası aldığı halde aynı zamanda tamamen Tanrı kalışını tanımlamak için kullanılan teolojik bir ifadedir.. İsa Mesih, her zaman Tanrı’ydı (Yuhanna 8:58, 10:30), ama beden alıp insan olmuştu (Yuhanna 1:14). Tanrı doğasına insan doğasının eklenmesinin sonucu Tanrı-adam olan İsa Mesih’tir. Hipostatik birleşme… Read More

İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olması aslında ne demektir?

İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olması aslında ne demektir? İsa Mesih’e Tanrı Oğlu denmesi, günlük kullanımda baba ve oğul denildiğinde, taşındığı anlamda Tanrı’nın Oğlu değildir. Tanrı evlenip de çocuk sahibi olmadı. İsa Mesih, Tanrı’nın insan biçimine büründüğü anlamında Tanrı’nın Oğludur (Yuhanna 1:1,14). İsa Mesih, Kutsal Ruh tarafından oluştuğu anlamında Tanrının Oğludur. Luka 1:35: “Melek ona şöyle… Read More

İsa Mesih ”Ben, Tanrı’yım” demiş midir?

İsa Mesih ”Ben, Tanrı’yım” demiş midir? İsa Mesih’in izleyicileri, İsa Mesih’in beden alan Tanrı olduğu konusunda tamamen ikna olmuşlardı. Pavlus şöyle demişti: ” Görünmez Tanrı’nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur…. Çünkü Tanrı, tüm doluluğunun O’nda bulunmasını uygun gördü.” Yuhanna, İsa Mesih’in dünyayı yarattığını söylemişti. Petrus da şöyle demişti; “peygamberlerin hepsi O’nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar.… Read More

İsa Mesih Tanrı mıdır?

İsa Mesih Tanrı mıdır? Kutsal Kitaplar hiçbir zaman, İsa Mesih’in açık bir şekilde “Ben Tanrı’yım” dediğini yazmaz. Ancak bu O’nun Tanrı olduğunu bildirmediği anlamına gelmemektedir. Misal, İsa Mesih’in Yuhanna 10:30’daki “Ben ve Baba biriz” sözlerini inceleyelim. İsa Mesih’in burada kendisinin Tanrı olduğunu iddia ettiğini Yahudiler’in bu bildiriye gösterdikleri tepkiye bakarak anlayabiliriz. Yahudiler; “… İnsan olduğun… Read More

İsa Mesih’tir

İsa Mesih’tir 1-ESKİ ANLAŞMA’NIN (Tevrat ve Zebur diye bilinen yazılar) PEYGAMBERLİKLERİ 2-YENİ ANLAŞMA’NIN (İncil diye bilinen yazılar) TAMAMLAMASI KADIN’IN DÖLÜNDE DOĞUŞ 1-YAR.3:15 Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.” 2-GAL.4:4 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında… Read More

İsa Mesih’in kimlik kartı

İsa Mesih’in kimlik kartı SOYAĞACI: İsa Yahudi’ydi. Matta’ya göre, İsa Davut’un soyundan gelmektedir, babalığı marangoz Yusuf tarafından da İbrahim’in soyundandır. Luka, İsa’nın soyağacını Âdem’e kadar çıkarıyor. Öte yandan İsa Babasından söz ederken Tanrı’dan söz etmiş oluyor. Annesinin adı Meryem’di. ADI: İsa, Tanrı Kurtarır demektir. Bu tam bir mesajdır. MESLEĞİ: 30 yaşına kadar Yusuf’un mesleğinde çalışır.… Read More

İsa Mesih

İsa Mesih Clive Staples Lewis: ”Seçiminizi yapmak zorundasınız. Bu insan ya Tanrı’nın Oğlu ya da bir deli veya daha kötü bir şeydir. O’nu bir ahmak gibi susturabilir; O’na bir iblis gibi tükürebilir ve O’nu öldürebilir ya da ayaklarına kapanıp O’nu Rab ve Tanrı’nız olarak çağırabilirsiniz. Fakat O’nun insanlık için harika bir öğretmen olduğu gibi aşağılatıcı… Read More