İSA MESİHİsa Mesih nasıl hem Tanrı, hem insan olabilir?

Hipostatik birlik terimi; İsa Mesih’in, insan doğası aldığı halde aynı zamanda tamamen Tanrı kalışını tanımlamak için kullanılan teolojik bir ifadedir.. İsa Mesih, her zaman Tanrı’ydı (Yuhanna 8:58, 10:30), ama beden alıp insan olmuştu (Yuhanna 1:14). Tanrı doğasına insan doğasının eklenmesinin sonucu Tanrı-adam olan İsa Mesih’tir. Hipostatik birleşme sözü, tamamen Tanrı ve tamamen insan olan Kişi’den, yani İsa Mesih’ten söz eder.

İsa Mesih’in insani ve ilahi olan iki doğası birbirinden ayrılamaz. İsa Mesih, sonsuza dek, tamamen Tanrı ve tamamen insan olarak bir Kişi’de iki ayrı doğayı taşıyacak ve Tanrı-adam olacaktır. Hristiyanlık inancının temeli budur. İsa Mesih’in insanlığı ve tanrılığı birbirine karışmaz, ancak ayrı kimliklerde bir kaybolma olmadan birleşmiştir. İsa Mesih bazen insan sınırlılığı içinde (Yuhanna 4:6, 19:28), bazı zamanlarda ise tanrılığının gücünde hareket etmiştir (Yuhanna 11:43; Matta 14:18-21). Her ikisinde de İsa Mesih, bir tek Kişiliği’nden hareket etmişti. İsa Mesih’in iki doğası, ama bir kişiliği vardı.

Bu öğreti (hipostatik birleşme), İsa Mesih’in aynı zamanda nasıl hem Tanrı, hem de insan olduğunu açıklama çabasıdır. Ancak bu öğreti, hiç bir zaman tamamen anlayamayacağımız birşeydir. Tanrı’nın nasıl çalıştığını, doğasını, özünü bir insan olarak tamamen anlamamız mümkün değildir. Bizler sınırlı akıllara sahip olan insanlarız ve sonsuz Tanrı’yı tam olarak anlamayı beklememeliyiz. İsa Mesih, annesinin Kendisine Kutsal Ruh’tan hamile kalması anlamında Tanrı’nın Oğlu’dur (Luka 1:35). Ama bu, daha önce İsa Mesih’in var olmadığı anlamına gelmez. İsa Mesih her zaman var olmuştur (Yuhanna 8:58, 10:30). Annesi kendisine hamile kaldığında, İsa Mesih, Tanrı olmanın yanı sıra insan da olmuştu (Yuhanna 1:1, 14).

İsa Mesih; hem Tanrı, hem de insandır. İsa Mesih her zaman Tanrı olmuştur ama Meryem Kendisine hamile kalana dek insan olmamıştır. İsa Mesih, bizim çektiğimiz zorluklarda bizimle özdeş olmak için insan haline gelmiştir (İbraniler 2:17) ve daha da önemlisi, bizim günahımızın cezasını ödemek için çarmıhta ölmek üzere bu dünyaya gelmiştir (Filipililer 2:5-11). Özet olarak, hipostatik birlik, İsa Mesih’in tamamen insan ve tamamen Tanrı olduğunu, her iki doğanın da birbiriyle karışmadığını ya da azalmadığını ve O’nun sonsuza dek bir tek birleşik Kişi olduğunu öğretir.

  1. Tanrı İsa'nın insanlığı ve insan İsa'nın tanrılığı
  2. İsa, Mesih'tir
  3. İsa Mesih, Tanrı mıdır?
  4. İsa Mesih, "Ben Tanrı'yım" demiş midir?
  5. İsa Mesih'in, aslında Tanrı'nın Oğlu olması ne demektir?
  6. İsa Mesih nasıl hem Tanrı hem insan olabilir?

Henüz Hristiyan olmaya hazır değilim, Hristiyanlık hakkında sorularım var! Eğer henüz kendinizi hıristiyan olmak için hazır hissetmiyorsanız, daha fazla araştırma yapmak için bilgiye ihtiyacınız varsa; tüm hıristiyan mezheplerinden üye, yönetici ve materyallerin bulunduğu HristiyanForum.com sitesine üye olunuz. Sayfa başındaki arama kutucuğu aracılığı ile ilgili siteye gidebilir ya da içinde arama yapabilirsiniz.