İSA MESİHİsa Mesih Tanrı mıdır?

Kutsal Kitaplar hiçbir zaman, İsa Mesih’in açık bir şekilde “Ben Tanrı’yım” dediğini yazmaz. Ancak bu O’nun Tanrı olduğunu bildirmediği anlamına gelmemektedir.

Misal, İsa Mesih’in Yuhanna 10:30’daki “Ben ve Baba biriz” sözlerini inceleyelim. İsa Mesih’in burada kendisinin Tanrı olduğunu iddia ettiğini Yahudiler’in bu bildiriye gösterdikleri tepkiye bakarak anlayabiliriz. Yahudiler; “… İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun” diyerek bu nedenden ötürü O’nu taşlayarak öldürmeye çalıştılar (Yuhanna 10:33). Yahudiler İsa Mesih’in ne iddia ettiğini tam olarak anlamışlardı; İsa Mesih, kendisinin Tanrı olduğunu iddia ediyordu. İsa Mesih’in, burada Tanrı olduğunu iddia ettiğini inkar etmediğine dikkat edin. İsa Mesih, “Ben ve Baba biriz” diye bildirdiğinde (Yuhanna 10:30), Kendisi ve Baba’nın tek bir doğa ve özden olduklarını söylüyordu.

Yuhanna 8:58 de buna başka bir örnektir. İsa Mesih, “Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım” diye bildirmişti. Bu bildiriyi duyan Yahudiler, İsa Mesih’in Tanrı’ya küfür ettiğini düşündüklerinden ötürü, Musa’nın Yasası’nın kendilerine buyurduğu gibi, ellerine taşlar alıp O’nu öldürmeye çalışmak olmuştu (Levililer 24:15). Çünkü İsa Mesih’in bu ayette kullandığı “Ben Var’ım” ifadesi; Tanrı YHVH’nin, yanan çalıdan Musa’ya seslenirken kullandığı aynı kelime köküydü. Yani, bu ayette geçen “Ben Var’ım” ifadesini söyleyen bir kişi kendisinin Tanrı YHVH olduğunu öne sürmüş olmaktaydı.

Yuhanna, İsa Mesih’in Tanrı olduğu kavramını tekrar tekrar vurgular: “Söz Tanrı’ydı” ve “Söz insan oldu” (Yuhanna 1:1, 14). Bu ayetler, İsa Mesih’in bedene bürünüp dünyaya gelen Tanrı olduğunu açık bir şekilde belirtir.

Elçilerin İşleri 20:28 şöyle der: “Kendinize ve Kutsal Ruh’un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun. Rab’bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız.” Tanrı’nın kilisesine kim Kendi kanı pahasına sahip olmuştur? İsa Mesih. Elçilerin İşleri 20:28, Tanrı’nın kilisesine Kendi kanıyla sahip olduğunu bildirir. Bu ayetlerde açık bir şekilde İsa Mesih’in kanından Rab’bin kanı olarak bahsedilmektedir.

İsa Mesih’in öğrencilerinden Tomas, kendisine “Rabbim ve Tanrım!” demiştir (Yuhanna 20:28). İsa Mesih ise, bu sözleri söylediği için onu düzeltmemiştir, “Hayır ben Rabbin ve/veya Tanrın değilim” dememiştir!

Titus 2:13 bizleri, Tanrımız ve Kurtarıcımız, İsa Mesih’i beklememiz için yüreklendirir (ayrıca bakınız 2 Petrus 1:1).

İbraniler 1:8’de Baba, İsa Mesih hakkında şöyle der: “Ama Oğul için şöyle diyor: “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, egemenliğinin asası adalet asasıdır.Baba, İsa Mesih’in gerçekten de Tanrı olduğunu belirtecek şekilde İsa’dan “Ey Tanrı” diye söz eder.

Vahiy Kitabı’nda bir melek elçi Yuhanna’ya sadece Tanrı’ya tapması talimatını vermişti (Vahiy 19:10). İsa Mesih ise, Kutsal Kitap’ta birkaç kez insanların tapınmasını kabul eder (Matta 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luka 24:52; Yuhanna 9:38). İnsanları Kendisine taptıkları için hiçbir zaman azarlamaz. İsa Mesih, eğer Tanrı olmasaydı, tıpkı Vahiy Kitabı’ndaki meleğin yaptığı gibi, insanlara, kendisine tapmamalarını söylemesi gerekirdi.

Kutsal Kitap’ta İsa Mesih’in tanrılığını savunan birçok başka ayet ve parça vardır. İsa Mesih’in, Tanrı olması gerektiğinin en önemli nedeni, eğer O Tanrı olmasaydı, ölümünün dünyanın günahlarının cezasını ödemeye yeterli olmayacak olduğudur (1 Yuhanna 2:2). Eğer İsa Mesih, Tanrı olmasaydı yaratılmış bir varlık olurdu ve yaratılmış bir varlık da sonsuz bir Tanrı’ya karşı işlenen günah için talep edilen sonsuz cezayı ödeyemezdi. Böylesine sonsuz bir cezayı sadece Tanrı ödeyebilirdi. Sadece Tanrı dünyanın günahlarını Kendi üzerine alabilir (2 Korintliler 5:21) ve günah ve ölüm üzerindeki zaferini kanıtlamak için ölüp dirilebilirdi.

  1. Tanrı İsa'nın insanlığı ve insan İsa'nın tanrılığı
  2. İsa, Mesih'tir
  3. İsa Mesih, Tanrı mıdır?
  4. İsa Mesih, "Ben Tanrı'yım" demiş midir?
  5. İsa Mesih'in, aslında Tanrı'nın Oğlu olması ne demektir?
  6. İsa Mesih nasıl hem Tanrı hem insan olabilir?

Henüz Hristiyan olmaya hazır değilim, Hristiyanlık hakkında sorularım var! Eğer henüz kendinizi hıristiyan olmak için hazır hissetmiyorsanız, daha fazla araştırma yapmak için bilgiye ihtiyacınız varsa; tüm hıristiyan mezheplerinden üye, yönetici ve materyallerin bulunduğu HristiyanForum.com sitesine üye olunuz. Sayfa başındaki arama kutucuğu aracılığı ile ilgili siteye gidebilir ya da içinde arama yapabilirsiniz.