İSA MESİHTanrı İsa'nın insanlığı ve insan İsa'nın tanrılığı

Eski bir tartışmadan alıntıladık;

O'nun Oğulluk kavramı; "zamanın başlangıcından öncedir" -bu bilgi yahudi kutsal kitaplarında süleymanın özdeyişlerindendir- bu Oğulluk dünyaya gelirken "kul özü"nü de almıştır. Dünyada iken kendisini "boş" kılmıştır, yüceliğini bırakmıştır. Dünyada iken Üçlü Birlik'te zamanın başlangıcında sahip olduğu yüceliğe sahip değildir, bu yüzden dünyada iken Baba'dan aşağıdadır.

İNCİL, FİLİPİLİLER 2. BÖLÜM

6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. 7-8 Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. 9 Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı. 10-11 Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.

Mesih dünyada örnek bir kul, kutsal bir kul olarak yaşayacaktı. Seçilen kul olarak yaşayacaktı. O'nun Tanrılığı'nı yaptığı mucizelerden veya olağanüstü şeylerden anlamıyoruz. Tam tersine O, havarilerine "benim yaptığım şeylerden daha büyüklerini yapacaksınız" demiştir.

O'nun Tanrılığını ortaya koyan ilk olarak Eski Antlaşma'daki Mesih kavramıdır, bu kavramın İsrail Kralı - Mesih - Tanrı Oğlu - YHVH - Seçilmiş Kul - Ruh'un üzerine koyulacağı kul ... gibi sıfatlara aynı anda sahip olmasıyla alakalıdır.

İkinci olarak ise, -kişisel olarak bence birinci- Kutsal Yasa'yı tutma olayıdır. Yahudi inancında bir çok kural vardır. Birçok günah vardır ve tutmak zordur. Bunu yahudi din bilginlerinden tüm halka kadar hiç kimse başaramamaktadır. Bu yasadaki standartlar YHVH'nin kendi karakteri ve de insanlardan YHVH'e ulaşmak için sahip olmaları gereken standartları gösteren şeylerdir. Her günah için bir kurban kesilmektedir. Mesih Yahşuah ise bu yasayı tüm İsrail ve yahudilerin önünde tutmuştur. Hiç bir yerde O'nun günah işlediğini ispat edememişlerdir. O'nu suçladıkları tek günah "Tanrı olduğunu ileri sürmesidir" (günahları affetmiştir, bu olaydan sonra yahudiler O'na; "insan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun suçlamasını yapmışlardır") Mesih olabilmesi için günahsız olması gerekiyordu, yani TAM olarak Yasa'yı yerine getirebilmesi gerekiyordu. Yasa'yı ise TAM olarak yerine getirebilecek tek varlık YHVH'dir. Çünkü Yasa; Tanrı'nın karakteridir, O'nu tam olarak tutabilmek demek tam olarak Tanrı karakterine sahip olabilmek demektir. Yani fiziksel mucizeler yapması DEĞİL, YHVH Özü'ne yani YHVH karakterine sahip olduğunu göstermesidir O'nun YHVH olduğunu gösteren. Zaten Türkçe olarak "aynı özden" ifadesini daha güzel yazarsak; "aynı karakterden" şekline gelebilir. Aynı özden gelmesi ilk olarak O'nun, Yasa'yı, Yahudiler önünde tam olarak tutup, ikinci olarak da Mesih'e dair olan peygamberlikleri yerine getirmesi ile gerçekleşir.

Göğe alınmasından sonra da zamanın başlangıcından öncesindeki yüceliğine geri dönmüştür.

  1. Tanrı İsa'nın insanlığı ve insan İsa'nın tanrılığı
  2. İsa, Mesih'tir
  3. İsa Mesih, Tanrı mıdır?
  4. İsa Mesih, "Ben Tanrı'yım" demiş midir?
  5. İsa Mesih'in, aslında Tanrı'nın Oğlu olması ne demektir?
  6. İsa Mesih nasıl hem Tanrı hem insan olabilir?

Henüz Hristiyan olmaya hazır değilim, Hristiyanlık hakkında sorularım var! Eğer henüz kendinizi hıristiyan olmak için hazır hissetmiyorsanız, daha fazla araştırma yapmak için bilgiye ihtiyacınız varsa; tüm hıristiyan mezheplerinden üye, yönetici ve materyallerin bulunduğu HristiyanForum.com sitesine üye olunuz. Sayfa başındaki arama kutucuğu aracılığı ile ilgili siteye gidebilir ya da içinde arama yapabilirsiniz.