İSA MESİHİsa Mesih (Yahşuah)'ın kimlik kartı

SOYAĞACI: İsa Mesih (Yahşuah), Yahudi’ydi. Matta’ya göre, İsa Mesih (Yahşuah), Davut’un soyundan gelmektedir, babalığı marangoz Yusuf tarafından da İbrahim’in soyundandır. Luka, İsa Mesih (Yahşuah)'in soyağacını Âdem’e kadar çıkarıyor. Öte yandan İsa Mesih (Yahşuah), Babasından söz ederken Tanrı’dan söz etmiş oluyor. Annesinin adı Meryem’di.

ADI: Yahşuah, YHVH (Yahveh) Kurtarır demektir. Bu tam bir mesajdır.

MESLEĞİ: 30 yaşına kadar Yusuf’un mesleğinde çalışır. Sonra iki ya da üç yıl boyunca Tanrı’nın Krallığını gezici vaiz olarak yaymaya çalışır.

MEMLEKETİ: Romalılar tarafından işgal altındaki İsrail topraklarıdır. İki yüzyıl sonra bu topraklara Filistinlilerin anısına Filistin denecektir. Ülke güneyde Yahudiye, kuzeyde Celile ve onları ayıran Samiriye’den oluşmuştur. İsa Mesih (Yahşuah) ülkenin güneyinde Bulunan Beytlehem’de doğdu, ama Celile’deki Nasıra’da büyüdü. Göl kıyısında bulunan sınır kenti Kafernahum’da da bulundu. Ülkenin başkenti olan Kudüs’e birçok kez geldi.

HALKI: Dinsel ekonomik, sosyal ve politik yaşamın en önemli bölümü tapınak çevresinde düzenleniyordu. Kudüs’ün dışında dinsel yaşam havralar çevresinde düzenleniyordu. Ülke Romalıların egemenliği altındaydı. Bazıları buna karşı, bazıları Romalılarla işbirliği içindeydi. Tapınağın liderleri arasında bulunan, dinsel ve sosyal aristokratik sınıfa mensup Sadukiler Romalıların tarafını tutuyorlardı. İsa Mesih (Yahşuah)'in yakın olduğu gruba dâhil ferisiler Şeriat Yasasına son derece bağlı laiklerdi ve Romalılara, karşıydılar; bunların Cumartesi günleri Kutsal Kitabı yorumlayan vaazları vardı. Öteki gruplar arasında resmi Yahudilik çizgisinde, özellikle Kumran rahipleri, direnişçiler ve vaftizci gruplar vardı… Bunların hepsi Tanrı tarafından seçilmiş ve onun antlaşmasına sadık kalan ve öteki uluslar önünde tanıklık eden bir halk olduklarının bilincine sahiptirler. İsa Mesih (Yahşuah)’in gelişi ile hazırlanmış Tanrı’nın Krallığı sayesinde İsrail’in yenilenmesini bekliyorlardı. İshak İbrahim’in oğluydu, Yakup İshak’ın oğluydu, (…) Yakup Ele azar’ın oğluydu, Meryem’in eşi Yusuf Yakup’un oğluydu, Meryem’den Mesih diye tanınan İsa (Yahşuah) doğdu (Matta 1,2–16). İsa Mesih (Yahşuah) atandığı işe başladığında yaklaşık otuz yaşındaydı. Yusuf’un oğlu Mattat oğlu (…) Kainan oğlu, Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı Oğlu (Luka 3,23-38).

  1. Tanrı İsa'nın insanlığı ve insan İsa'nın tanrılığı
  2. İsa, Mesih'tir
  3. İsa Mesih, Tanrı mıdır?
  4. İsa Mesih, "Ben Tanrı'yım" demiş midir?
  5. İsa Mesih'in, aslında Tanrı'nın Oğlu olması ne demektir?
  6. İsa Mesih nasıl hem Tanrı hem insan olabilir?

Henüz Hristiyan olmaya hazır değilim, Hristiyanlık hakkında sorularım var! Eğer henüz kendinizi hıristiyan olmak için hazır hissetmiyorsanız, daha fazla araştırma yapmak için bilgiye ihtiyacınız varsa; tüm hıristiyan mezheplerinden üye, yönetici ve materyallerin bulunduğu HristiyanForum.com sitesine üye olunuz. Sayfa başındaki arama kutucuğu aracılığı ile ilgili siteye gidebilir ya da içinde arama yapabilirsiniz.