İSA MESİHİsa Mesih'in Tanrı'nın Oğlu olması aslında ne demektir?

İsa Mesih’e Tanrı Oğlu denmesi, günlük kullanımda baba ve oğul denildiğinde taşıdığı anlam değildir. Tanrı evlenip de çocuk sahibi olmadı.

İsa Mesih, Tanrı’nın insan biçimine büründüğü anlamında Tanrı’nın Oğludur (Yuhanna 1:1,14).

İsa Mesih, Kutsal Ruh tarafından oluştuğu anlamında Tanrının Oğludur.

Luka 1:35: “Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.” (Kutsal Kitap’ın çağında İnsanoğlu demek, insan demektir.)

Yahudilerin önderleri önünde yapılan mahkeme duruşmasında, başkahin İsa Mesih’e şöyle seslendi: “Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin?” (Matta 26:63). İsa Mesih de şöyle karşılık verdi: “Söylediğin gibidir. Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun, Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz” (Matta 26:64). Bunun üzerine Yahudilerin önderleri İsa Mesih’i Tanrı’ya küfür etmekle suçladılar (Matta 26:65-66). Daha sonra, Romalı vali Pontuslu Pilatus’un önünde Yahudiler şu karşılığı verdiler: “Bizim bir yasamız var, bu yasaya göre O’nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.” (Yuhanna 19:7).

Tanrı’nın oğlu olduğunu iddia etmek neden Tanrıya küfür ve ölüm cezasını hak eden bir suç sayılsın? Yahudilerin dini liderleri, ‘Tanrı’nın Oğlu’ ifadesini kullanan İsa Mesih’in bununla ne demek istediğini çok iyi anladılar. ‘Tanrının Oğlu’ olmak, Tanrı ile aynı öze sahip olmak demektir. ‘Tanrının Oğlu’ olan ‘Tanrıdandır’. Bu iddia, yani Tanrının özyapısına sahip olmak, daha kısacası, Tanrının kendisi olma iddiası, Yahudilerin önderlerine göre Tanrıya küfür sayılırdı. O yüzden İsa Mesih’i ölüm cezasına çarptırmak istediler.

İbraniler 1:3 ayeti, bu gerçeği çok açık biçimde dile getiriyor: “Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür…” Başka örnek Yuhanna 17:12 ayetinde bulunuyor: orada İsa Mesih’in öğrencisi Yahuda için ‘mahva giden adam’ ifadesi kullanılıyor. Oysa bu sözün asıl tercümesi ‘mahv olmanın oğlu’dur. Öte yandan Yuhanna 6:71 Yahuda’nın Simun’un oğlu olduğunu söylüyor. Öyleyse Yuhanna 17:12 ayetinin ‘mahv olmanın oğlu’ ne anlama geliyor? ‘Mahv olma’ sözü ‘yıkım, yok olma, perişan olma’ demektir. Yahuda elbette harfi harfine ‘yıkım, yok olma, perişan olma’nın oğlu değildi. Yahuda, yıkımın bir ‘izharı’ idi. İşte, İsa Mesih de aynı anlamda Tanrı Oğludur. Tanrı’nın oğlu, Tanrı’nın kendisidir. İsa Mesih, Tanrı’nın izhar olunmuş halidir (Yuhanna 1:1,14).


  1. Tanrı İsa'nın insanlığı ve insan İsa'nın tanrılığı
  2. İsa, Mesih'tir
  3. İsa Mesih, Tanrı mıdır?
  4. İsa Mesih, "Ben Tanrı'yım" demiş midir?
  5. İsa Mesih'in, aslında Tanrı'nın Oğlu olması ne demektir?
  6. İsa Mesih nasıl hem Tanrı hem insan olabilir?

Henüz Hristiyan olmaya hazır değilim, Hristiyanlık hakkında sorularım var! Eğer henüz kendinizi hıristiyan olmak için hazır hissetmiyorsanız, daha fazla araştırma yapmak için bilgiye ihtiyacınız varsa; tüm hıristiyan mezheplerinden üye, yönetici ve materyallerin bulunduğu HristiyanForum.com sitesine üye olunuz. Sayfa başındaki arama kutucuğu aracılığı ile ilgili siteye gidebilir ya da içinde arama yapabilirsiniz.